BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
půjčení i vrácení stroje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 

ŠKOLENÍ

Obsluhovatelů pracovních plošin

Práce ve výškách

Jeřábník

Vazač břemen

 

Základní školení v oblasti elektro a zdvíhacích zařízení

Revizní činnost v oblasti elektro a zdvíhacích zařízení

Vizuální kontrola povrchů